V piatok 21. októbra 2022 sa deviataci lučenských základných škôl na školskom majetku Ľadovo mali možnosť bližšie zoznámiť s možnosťami ďalšieho štúdia. Informácie o štúdiu získali v rámci pestrého programu od tých najpovolanejších – žiakov školy. Mali možnosť ochutnať výrobky gastroodborov (hotelová akadémia, čašník, servírka, kuchár, cukrár), nechať sa skrášliť kozmetičkami a vizážistkami a kaderníkmi, zoznámili sa s technikou pri stánku odborov mechanik elektrotechnik, autoopravár, agromechanizátor – opravár a poľnohospodárska výroba. Žiaci odboru pracovník marketingu mali pripravený animačný program. Prezentáciu moderoval Lukáš Pelč. 

Dúfame, že akcia prispela k väčšej informovanosti o štúdiu remesiel a služieb a mnohí žiaci sa stanú našimi spolužiakmi.