Dňa 21.10.2022 sa žiaci študijných odborov našej školy zúčastnili na prednáške docenta Lomenčíka venovanej povojnovej slovenskej literatúre. Prednáška mala interaktívny charakter a žiaci mohli pracovať s textami slovenských básnikov a vyjadriť svoje názory na poéziu po roku 1945.