Žiaci 4.-tého ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa zúčastnili záverečnej konferencie projektu Staň sa hviezdou regiónu, ktorá sa konala v utorok 29.  novembra 2022. Žiak Manuel Oláh bol účastníkom projektu, za čo získal aj akreditované osvedčenie a vyhral aj v tombole. Ostatní žiaci počas konferencie figurovali ako hostesky a vypomáhali s čím bolo treba. V úvode mali na starosti prezenčnú listinu, menovky a pod.

Na konferencii boli prítomní aj ďalší 10 žiaci z odboru hotelová akadémia. Aj v tejto skupine žiakov sa v tombole usmialo šťastie na Miroslava Petrovského a vyhral moderovanie vo FIT FAMILY RADIO.