Žiaci 1. a 2. ročníka, v rámci hodiny etickej výchovy, boli oboznámení s významom dňa „Červené stužky“.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. K tomuto dňu mali zaujímavú prednášku a pozreli si film „Anjeli“. Na hodinách informatiky pripravovali na túto tému zaujímavé prezentácie.