Už druhý týždeň na našej škole na Zvolenskej ceste funguje cvičná firma v podobe školského bufetu pod názvom Pauzička.

Striedajú sa v ňom žiaci študijného odboru pracovník marketingu a nadstavbového štúdia. Pracujú nielen s reálnou pokladnicou ale zároveň majú možnosť sa naučiť pracovať s celým programom, t. j. od zadania objednávky, príjmu tovaru, naskladnenie tovaru, stanovenie ceny, predaj, dennú uzávierku pokladnice a pod. Jedným slovom naučia sa viesť celú prevádzku podniku.