Žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa podieľali na príprave vianočnej výzdoby priestorov školy a vlastných tried.