S úmyslom spríjemniť vianočné sviatky a hlavne pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa konala na našej škole zbierka hračiek. Zorganizovali ju žiaci 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu spolu so svojou majsterkou odborného výcviku s triednou pani profesorkou. Všetky vyzbierané hračky sa  spoločne odovzdali do Centra pomoci Domček – Vaša charita.