Vo štvrtok 8. decembra 2022 41 žiakov z odborov agropodnikanie spolu s pedagógmi absolvovalo poznávací zájazd. Navštívili náš chovateľský klenot, na ktorý môžeme byť právom hrdí a to Národný žrebčín Topoľčianky, ako už názov napovedá – v Topoľčiankach.

Okrem prehliadky hlavnej budovy – historického žrebčína datovaného do doby Habsburgovcov, kde bolo aktuálne ustajnených vyše 80 koní plemena lipicán, hucul, arab, shagya-arab a slovenský teplokrvník, nás pani zootechnička vzala aj na vzdialenejší objekt – Hostie. Tu sú umiestnené chovné kobyly, žriebätá a plemenné žrebce plemena hucul a lipicán. Žiaci dostali zaujímavý a plnohodnotný výklad o histórii vzniku žrebčína, technológii chovu a odchovu, zoohygiene, spôsobe plemenitby a mali možnosť pýtať sa a zopakovať si svoje vedomosti odpovedaním na otázky pani zootechničky.

Ďakujeme Banskobystrickému kraju za finančnú podporu pre takýto krásny a jedinečný zážitok.