V spolupráci s informačnou kanceláriou Europe Direct Lučenec sa na našej škole uskutočnila  prednáška o dezinformácii, hoaxoch, konšpiračnej teórii. Prednáška bola interaktívna, keďže počas nej žiaci mali možnosť odpovedať online na jednotlivé kvízové otázky.