V piatok 12. 5. 2023 sa so školou lúčili maturanti odborov hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka a agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, kynológia a farmárstvo.

Maturantom želáme šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok a úspešné vykročenie do sveta dospelých.