Víkendový úspech našich žiakov a ich psíkov.

13. a 14. 5. 2023 sa konala výstava psov CACIB Lučenec, na ktorej sa zúčastnili žiaci 2. P triedy a to Laura Veverková so svojou sučkou border kólie Stelou a získali známku výborný/3. Kristína Trčanová s Lulu, ktorá je plemeno flat coated retriever sa umiestnili na 2x 2. mieste so známkou výborný. Róber Ročkár so psom plemena jagteriér Osik získali 2x výborný 1. miesto s titulom 1x CAC, 2x CACIB, BOB. Samuel Nepšinský 4. P so sučkou Aténa plemena belgický ovčiak sa umiestnili na 2. mieste so známkou výborný s titulmi res. CAC, res. CACIB. Našim žiakom ďakujeme za krásnu prezentáciu školy a gratulujeme ku krásnym úspechom. Tešíme sa aj z účasti žiakov na tomto kynologickom podujatí, ktorí boli svojich spolužiakov podporiť a popozerať sa ako to na takomto podujatí chodí. Pretože aj toto je jeden zo spôsobov učenia sa.