Študenti štvrtého ročníka SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec, študijného odboru hotelová akadémia absolvovali 16. 5. 2023 workshop Europass pod vedením odborného zamestnanca pre projekt Europass, Mgr. Tatianou Haviarovou zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Workshop bol zameraný na získanie digitálnych zručností v online europass platforme, spoznanie výhod platformy www.europass.eu. Prostredníctvom prezentácie boli poskytnuté informácie čo je Europass, aké sú jeho online bezplatné nástroje a na čo slúži. Študenti pracovali na platforme Europass, kde si vytvorili svoje osobné profily. Pri tvorbe životopisov, bol zdôraznený význam na ich budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Tiež absolvovali test digitálnych zručností, kde mohli zistiť aká je ich úroveň a ako ju zlepšiť.

Workshopu sa zúčastnil aj triedny učiteľ štvrtákov Ing. Adrian Sedlaček a odborná referentka pre podporu vzdelávania Mgr. Iveta Brndiarová (mentorka školy), ktorí ocenili aktívnosť a snahu študentov počas celého workshopu. V závere mali študenti možnosť poskytnúť spätnú väzbu na workshop. Ďakujeme za prínosný workshop a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.