Žiaci prvého ročníka, študijného odboru pracovník marketingu, pokračujú v poznávaní mesta Lučenec. Tentokrát sa zamerali na ubytovacie zariadenia. Konkrétne navštívili hotel Slovan, Clavis a P7.