2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Riaditeľ školy v súlade s platnou legislatívou a výsledkov prvého kola prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

Druhé kolo sa bude konať 20. 6. 2023. Kritériá prijatia ostávajú zhodné s prvým kolom.