Aj druháci prezentovali úspešne svoje celoročné úsilie. Recept si vyberali tak, aby spĺňal stanovené požiadavky (aj vlastné chute). Výsledok posúďte sami.