V priebehu uplynulých dní (19. 6. – 21. 6.) naši žiaci učebných odborov mali svoje záverečné skúšky.