Dňa 22. júna 2023 sa žiaci našej školy zišli v priestoroch športovej haly na Haličskej ceste, aby sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien účastníkom a víťazom školskej florbalovej ligy. Zápasy prebiehali v mesiacoch apríl a máj 2023.

Hodnotné ceny si žiaci prevzali z rúk p. riaditeľa Viteka a p. zástupkyne Hájíčkovej. Bronzové medaily boli odovzdané žiakom 1. FL a 3. FL triedy. Na druhom mieste sa umiestnilo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat z1. T triedy. Víťazmi súťaže sa stali žiaci 1. AIČ triedy a získali sladkú odmenu.

Najlepšími strelcami súťaže sa stali: Viktória Vargová (1. T), Marek Vilhan (2. AI) a Ján Malček (1. AIČ) Všetkým účastníkom súťaže gratulujeme k dosiahnutému umiestneniu a víťazom blahoželáme. Už dnes sa tešíme na nasledujúci ročník školskej florbalovej súťaže, ktorá sa už stáva tradíciou.