Hneď z úvodu šk. roku sa našim žiačkam (Zuzana Labovská, Ema Kamenská, Kristína Šusteková) pod vedením p. uč. Ing. Mariána Mídelku podarilo získať nádherné ocenenia na celoslovenskej výstave koní Kôň 2023 v Trenčíne. Hlavný program výstavy sa konal 9. 9. 2023 v sobotu, kde žiačky predviedli školskú kobylku plemena norik muránsky – nami prezývanú Nugetka. Jej oficiálne meno je Neugeot z Netolic III/3 Paula 1. Získala úžasné 2. miesto celkovo z 54 predstavených koní. Vo svojej kategórii chladnokrvných kobýl vyhrala 1. miesto. Naše žiačky sa tiež nedali zahanbiť a v súťaži družstiev sa umiestnili na 1. mieste. V predvádzaní jednotlivcov Zuzana Labovská vyhrala 1. miesto, Kristína Šusteková 4. miesto a Ema Kamenská 5. miesto. Aj touto cestou gratulujeme všetkým zúčastneným a nech sa celý školský rok nesie v duchu víťazstiev a vzájomnej spolupráce!