Cieľom verejnej zbierky Biela pastelka je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Tento rok sa zbierka konala 22. septembra, kedy ulice viacerých miest Slovenska, a teda aj Lučenca, zaplnili dobrovoľníci v bielych tričkách s maketou bielej pastelky. Do tejto dobrovoľníckej aktivity sa zapojili aj žiaci našej školy z 3. a 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu. Nateraz ešte nevieme povedať, koľko sa im podarilo vyzbierať, avšak veľmi oceňujeme ochotu zapojiť sa do tejto nezištnej aktivity.