Žiaci jednotlivých ročníkov i odborov na Haličskej ceste v jeden krásny jesenný pondelok (16.10.) deň čistili okolie školy.