Vo štvrtok, dňa 12.10.2023 sa žiaci 1.FLO triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Mestskom múzeu v Lučenci, v budove historickej Radnice. Žiaci sa oboznámili s mimoriadne zaujímavou stálou expozíciou múzea venovanou dvom smaltovniam založeným v Lučenci – Rakkotyayho fabrike na smaltový riad a Sternlichtovej smaltovni. Prezreli si tiež expozíciu venujúcu sa textilke Poľana Opatová a nábytkárstvu Mier s ukážkou bývania v 50. až 70. rokoch 20. storočia a prezreli si zariadenie a vybavenie historickej triedy z troch rôznych období. Pohľad na historickú časť mesta Lučenec z roku 1907 žiakom umožnila trojrozmerná maketa mesta v mierke 1:100, ktorá je umiestnená v budove bývalej hasičskej zbrojnice. Žiaci sa prostredníctvom výstavy oboznámili tiež s dielom a tvorbou dvoch mimoriadne významných osobností mesta Lučenec – s prezentáciu tvorby maliara Františka Gyurkovitsa a tvorbou a dielom významného architekta Oskara Winklera.