Záškoláctvo je absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na záškoláctvo bez vedomia rodičov by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom. Na túto tému mali žiaci prvých ročníkov besedu s pracovníčkou mestskej polície. Možno to všetci neviete, ale od začiatku tohto roka môže mesto alebo obec udeliť za záškoláctvo pokutu do výšky až 300 EUR.