Naša bývalá žiačka Barbora Bagová, ktorá študovala študijný odbor pracovník marketingu, nás prišla po vyše troch rokoch pozrieť do školy ako šťastná študentka Univerzity Cyrila Metoda v Trnave a zároveň aj úspešná animátorka a delegátka CK Hydrotour. V tejto CK pracuje spolu so svojou sestrou Julianou a našim žiakom predstavili prácu animátora i delegáta. Zároveň žiakov povzbudili do štúdia a motivovali ich využitiu možnosti pracovať ako animátor.