Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy sa zapájajú do celoslovenskej súťaže pod názvom Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento rok bola téma súťaže veľmi zaujímavá – Hrdinovia detektívnych  románov.

Žiaci prvého a druhého ročníka odboru pracovník marketingu sa tvorivo zmocnili témy a vyrobené záložky poslali partnerskej škole v tomto projekte – Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch, od ktorej sme dostali rovnako krásne výtvory ich žiakov. Ďakujeme a už sa tešíme na ďalší ročník súťaže.