V utorok 21.novembra 2023 sa žiaci študijného odboru pracovník marketingu a učebného odboru predavač zapojili do celoslovenskej aktivity – READYCON 2023. Jednalo sa o 3.ročník celoštátneho on-line vysielania o kľúčových trendoch a inováciách vo vybraných odboroch. Naši žiaci sledovali Trendy v obchode a službách. Sledovanie vysielania bolo spojené aj s vypracovaním pracovných listov. Veľmi zaujímavá bola ponuka o vyplnení spätnej väzby, čo žiakom zaručilo možnosť dostať sa do zlosovania o zaujímavé ceny. S realizáciou nám pomohol Space Lučenec, nakoľko sme mohli v ich priestoroch vysielanie sledovať.