Naša škola sa zapojila do prekladateľskej súťaže, ktorá sa konala dňa 23.11.2023 vo všetkých krajinách Európskej únie. Keďže sme neboli medzi 14 vylosovanými školami v rámci Slovenska, mohli sme pristúpiť k miestnemu/školskému kolu rovnomennej súťaže a v podstate žiaci prekladajú ten istý text. Úlohou žiakov bolo čo najlepšie preložiť text z anglického jazyka do slovenského jazyky.  V uskutočnení súťaže nám pomohol aj Space Lučenec, nakoľko sme mohli byť v ich priestoroch nerušení.