Pred vianočnými prázdninami zavítala na pôdu  svojej alma mater Veronika Gelienová, dnes už študentka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študuje cestovný ruch, takže ostáva verná svojmu zameraniu. Študenti maturitného ročníka ju privítali s nadšením a veľmi otvorene vyjadrili pocit, že presne toto potrebovali počuť, nechať si vysvetliť niektoré kroky a možnosti, ktoré treba pestovať už pred ukončením štúdia na strednej škole. Veríme, že Veronikine slová padli na úrodnú pôdu, zmotivujú alebo aspoň privedú k hodnotným a vznešeným myšlienkam ďalšieho vzdelávania, progresu a napredovania, lebo vzdelanie otvára dvere a pracovné príležitosti. Ďakujeme.