24. 1. Začal v našich triedach nový cyklus protidrogových prednášok „Pravda o drogách”, ktoré organizujeme v spolupráci s OZ Slovensko bez drog.

Žiaci na nej mohli otvorene diskutovať o ich názoroch na drogy, ale aj o tom, že drogy nie sú cesta k úspechu.

Témy prebrané na prednáške:

– Čo je vlastne pravda a ako ju vnímame od narodenia

– Čo všetko považujeme za drogy

– Kto zarába na drogách

– Prečo ľudia skúšajú drogy

– Ako rýchlo sa vybuduje závislosť

– Čo spôsobili ľudia závislí na drogách a aký to malo dopad na okolie