V dňoch 23. 1. – 25. 1. 2024 prebiehal na našej škole baristický kurz, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov odboru hotelová akadémia a 2 žiačky odboru čašník, servírka. Žiaci si rozšírili teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti baristiky, čo im umožní lepšie sa uplatniť v praxi a zároveň reprezentovať školu na baristických súťažiach.