Agrokomplex výstavníctvo Nitra sa dňa 8. februára 2024 stalo miestom školenia obslúh traktorov a mechanizátorov. Školenie bolo zamerané na správnu údržbu a prevádzku traktorov, bezproblémové ovládanie navigácie a moderné možnosti servisného zabezpečenia traktorov. 

Pre našich chlapcov z učebného odboru agromechanizátor bolo spomínané školenie veľmi zaujímavé a podnetné najmä po odbornej stránke. Mali možnosť sa zoznámiť sa s novinkami v oblasti poľnohospodárskej techniky.