Žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru marketing sa zúčastnili celoslovenského projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou pod názvom Záložka do knihy spája slovenské školy. Vyrobili pôsobivé záložky do kníh s témou Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto… Pri práci nad záložkami vychádzali z vedecko-fantastickej literatúry, filmových sci-fi príbehov a z vlastnej bohatej fantázie. Vyrobené záložky odoslali partnerskej škole pridelenej v tomto projekte a to Strednej odbornej škole agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeniku. Dúfame, že im naše záložky urobia radosť a spríjemnia čítanie.