Prezentácia
Záverečná správa

24 študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb sa v dňoch 2. 10. – 24. 10. 2022 zúčastnilo
v rámci projektu Erazmus + zahraničnej odbornej praxe v poľskom meste Wroclaw. Študenti
z odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a farmárstvo pracovali v ZOO Wroclaw a na
dostihovej dráhe Partynice. Ostatní študenti zo študijného odboru pracovník marketingu boli rozdelení
do hotelových zariadení, turistickej informačnej kancelárie a taktiež jedna žiačka pracovala na
Coventry University Wroclaw. Každé pracovisko žiakov malo svoje špecifiká, výhody či aj slabšie
stránky, avšak v konečnom dôsledku trojtýždňové pôsobenie na prevádzke žiakom prinieslo
zlepšenie svojich praktických či jazykových zručností.
Počas voľného času a víkendov bolo pre celú skupinu spoznávanie kultúrno-historických pamiatok
a pamätihodností starobylého mesta. Krásnym zážitkom pre všetkých bola spoločná návšteva
zoologickej záhrady, či nočná vyhliadka na mesto zo 49. poschodia Sky Tower.