V dňoch 24. – 25. 10. 2023 žiaci odborov hotelová akadémia a čašník, servírka reprezentovali našu školu na súťaži Eurocup organizovanej Hotelovou akadémiou Prešov. Žiaci Daniela Petianová z 3. KČ a Tomáš Balog z 3. U sa zúčastnili baristickej súťaže a žiačka Patrícia Jackuliaková zo 4. Č barmanskej súťaže.

Žiaci mali možnosť prezentovať nielen získané vedomosti a zručnosti, ale aj svoju kreativitu a chuť súťažiť. Účasť na akejkoľvek profesijnej súťaži je obohatením poznania a zručností žiakov.