Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Vás srdečne pozýva na Týždeň otvorených dverí v dňoch  4. – 8. februára 2019. V prípade záujmu sú dvere školy otvorené denne, po dohode so zástupcami pre teoretické vyučovanie.

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2019/2020 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Kód odboru Názov odboru
2697 K mechanik elektrotechnik – autoelektronika
6444 K čašník, servírka
6405 K pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
6362 M kozmetička a vizážistka
6323 K hotelová akadémia

 

UČEBNÉ ODBORY
Kód odboru Názov odboru
2487 H autoopravár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
2964 H cukrár

 

NADSTAVBOVÉ ODBORY
Kód odboru Názov odboru
2493 L predaj a servis vozidiel
6426 L vlasová kozmetika
6421 L spoločné stravovanie